Over ons

DSC01885

Diana Dali Thodria

Diana Dali Thodria is eigenaar van Huize Buitenlust.

Eddy Damstra

Eddy Damstra is eigenaar van Huize Buitenlust.

Diana Dali Todria

Diana Dali heeft meer dan 15 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een stoornis in het autistische spectrum. Als inwonend huisbegeleidster kent ze de mogelijkheden en eisen van een woongemeenschap. Als musicus is ze teven opgeleid als muziektherapeute. Zij zorgt dat muziek in onze gemeenschap een belangrijke plaats inneemt. Muziek als verbinding, muziek als uitdaging, muziek als afleiding en muziek als plezier. Het streven van Diana Dali is leven in harmonie met je zelf en met elkaar.

Eddy Damstra

Eddy  heeft als ondernemer voornamelijk in de energie industrie gewerkt. Binnen het wooninitiatief richt Eddy zich op de financiële en zakelijke kant. Verder is er begeleiding van de groep bij dagbesteding en algemene begeleiding van de bewoners. Het streven van Eddy is vrijheid voor iedereen om zorgeloos te kunnen zijn wie je werkelijk bent.

 

ZORGVISIE

Rustgevend

 • Een rustige woonomgeving. Voor bewoners die het wonen in grotere groepen te onrustig vinden, er zijn minder prikkels van medebewoners
 • Een landelijke woonomgeving. Omringd door natuur komen veel bewoners tot rust

Begeleiding

 • Begeleiding en zorg door vaste medewerkers. Doordat het zorgechtpaar inwonend is zijn er geen veelvuldige wisselingen van begeleiders. Dit geeft rust en stabiliteit in de omgang met elkaar
 • Het beschermd wonen heeft als inzet om de individuele ontwikkeling van de bewoners te bevorderen op basis van algemeen menselijk inzicht en op basis van de individuele kenmerken en mogelijkheden. Een sociale band wordt nagestreefd met bewoners onderling, de begeleiders en de omgeving.
 • Gemeenschapsvorming

  Een zo gewoon mogelijke leefomgeving ontwikkelen waarbij wonen, werken en een cultureel leven een gezamenlijke plaats innemen te midden van bewoners en niet-gehandicapten. Als muziektherapeute begeleidt Dali regelmatig individuele en groep evenementen.

 • Omgeving

  Zorg voor een veilige en prettige omgeving waarbij opmerkzaamheid en ingrijpen waar nodig voorop staat. Iedereen zal binnen zijn mogelijkheden aangesproken worden op het leefbaar houden van de directe woonomgeving. De sociale omgangsvormen en de hygiëne vormen hiervan een belangrijk onderdeel.

 • Ritme en Rituelen

  Een vast dag ritme geeft houvast voor cliënten. Opstaan, eten, werken, ontspanning en rusten zullen zoveel mogelijk in een vast ritme plaatsvinden. Ook het ritme der seizoenen zal benadrukt worden in de manier van leven.

 • Beroepsontwikkeling

  Een belangrijk onderdeel in ieders leven is een zinvolle bijdrage leveren. Het streven is om voor iedere bewoner een rol te vinden waarbij capaciteiten en plezier passen bij het individu.

 • Fysieke ontwikkeling

  Een gezond en sterke fysiek draagt bij aan geestelijk welbevinden. Enkele uren per week zal er aandacht zijn voor fysieke training. Hierbij zal aandacht worden besteed aan souplesse balans en kracht. Gewone gymnastiek, yoga en cardio training worden afgewisseld. Daarnaast wordt er natuurlijk gewandeld en gefietst. Het streven is om op termijn een gym faciliteit te realiseren op het terrein.

Contact formulier

Vul het contact formulier in voor eventule vragen of opmerkingen.

Invalid Email
Invalid Number

Additionele Informatie

Telefoon: +31616402766

Adres: Rijkstraatweg 9, 9756 AA Glimmen 

Email: edamstra@huizebuitenlust.nl

Onze Partners

Partner 1: Een link naar de partner hun site

Partner 2: Een link naar de partner hun site

Partner 3: Een link naar de partner hun site

Partner 4: Een link naar de partner hun site

Recensies

Directeur
Directeur
Directeur